Zásady ochrany osobních údajů

Pokud navštěvujete tyto stránky, vyplníte kontaktní formulář nebo odebíráte newsletter, poskytujete nám své osobní údaje. My vaše údaje zpracováváme a odpovídáme za jejich bezpečnost, dostatečně je chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kdo je správcem vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je Monika Kuklíková, IČO: 09148001, se sídlem K jezeru 965/31, 149 00, Praha 4 – Háje, která provozuje webové stránky monikakuklikova.com, a také určuje, jak dlouho budou tyto údaje zpracovávány a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke správě využívá.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom vám mohli poskytovat co nejkvalitnější služby a informovat vás o novinkách a trendech.

Jednotlivé důvody zpracování

E-mailové kampaně a newslettery

Po přihlášení k odebírání newsletteru vám emailem posíláme novinky, tipy a rady. Zpracováváme pouze vaše jméno a emailovou adresu, sledujeme, na co v newsletteru klikáte a jaké typy emailů od nás otevíráte. To vše za účelem lepšího výběru obsahu, který by vás mohl zajímat.

Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jste náš klient zpracováváme z důvodu plnění smlouvy tyto vaše osobní údaje – fakturační údaje a email.

POKROČILÝ MARKETING NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku a Instagramu.

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE, REFERENCE, ŽIVÉ AKCE, WORKSHOPY 

Pouze na základě vašeho souhlasu (zaškrtnutím pole v prodejním formuláři- souhlasím se zásadami ochrany osobních údajů) můžeme využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte. Fotografie a reference budou použity na www.monikakuklíkova.com a sociálních sítích Instagram a Facebook, které spravuje Monika Kuklíková.

V případě. že chcete souhlas odvolat, pošlete ho písemně na e-mail tady@monikakuklikova.com . 


Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Monika Kuklíková, s využitím dalšího dvou zpracovatelů, společnosti SmartEmailing, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech.

Abychom mohli měřit, jak se vám na našich webových stránkách líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:

  • Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu
  • Facebook – Facebook Pixel pomocí měřícího kódu

Jak nás můžete kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: tady@monikakuklikova.com.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (to je ten zámeček, co je vedle naší URL adresy) a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: tady@monikakuklikova.com.

Máte právo na následující informace:
PRÁVO NA PŘÍSTUP A OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

PRÁVO NA VÝMAZ

Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme ale vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na vás email.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Emaily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jenom na základě vašeho výslovného souhlasu. Ukončit odběr těchto emailů můžete kdykoliv prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o vašich osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také žádné jiné třetí straně vaše osobní údaje nevydáme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018