Co je to NLP?

NLP je zkratka pro Neuro-lingvistické programování.  Ale co to vlastně je? Co napovídají jednotlivá písmena? NEURO – nervový systém, mozek, mozkové buňky. Jednodušeji je to proces, kdy pomocí našich pěti smyslů vnímáme všechny vjemy, které se kolem nás dějí a putují s informací o nich do mozku. LINGVISTICKÉ – použití jazyka. Jakmile informace dojde do mozku, […]